• سازمان محیط زیست   doe_ir@

    1397/04/20 ساعت 09:50

    کلانتری: محیط زیست جایگاه اصلی خود را پیدا نکرده است. در گذشته، محیط زیست تنها سازمان شکاربانی بود. به همین دلیل سازمان محیط زیست هیچ گاه مدعی آب نبوده است. اما حالا محیط زیست مدعی سهمش شده است و مطالبه‌اش آن است که رودخانه‌ها باید به مقصد بریزند و حقابه تالاب‌ها اختصاص داده شود.