• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1397/04/20 ساعت 11:36

    یک منبع مطلع در قوه قضاییه: پخش اعترافات دختر اینستاگرامی در تلویزیون ارتباطی با قوه قضائیه نداشته و درخواستی نیز جهت پخش از سوی مسئولان قضایی و قاضی وجود نداشته است. https://bit.ly/۲ztU۴KD