• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1397/04/20 ساعت 23:49

    اگه دالیچ و لادیچ رو توی ۱۰ثانیه سه بار نمیگفت امتیاز این مرحله رو از دست می‌داد