• هدیه تهرانی   TehranyHediyeh@

    1397/04/20 ساعت 03:52

    مردم چگونه شب در تلویزیون اشکهای مائده که در گرماگرم بی تجربگی،رقصیده و در صفحه‌اش منتشر کرده را ببینند و صبح در روزنامه بخوانند که هزاران خودروی لوکس دولتی‌ها به طور غیرقانونی ثبت سفارش و واردکشور شده است و این دو خبر را با هم مقایسه نکنند #مائده_هژبرى http://eskannews.com/note۱۲۲۶