• سید محمد حسینی   hosseini_info@

    1397/04/20 ساعت 11:03

    اصلاح‌طلبان که بر #دولت، شوراو(درواقع) #مجلس سیطره دارند وناکارآمدی این هرسه، مردم را به ستوه آورده، منازعاتشان ازپستوی احزاب به رسانه‌ها کشیده وهریک دیگری را مقصر می‌داند؛ اگر اندکی ازاین مجادلات دربین نیروهای انقلاب بودحالا چقدر هیاهو و بهره‌برداری می‌کردند!