• سازمان محیط زیست   doe_ir@

    1397/04/20 ساعت 09:50

    وی افزود: منبع دریاچه‌ ارومیه از دو طریق تامین می‌شود؛ یکی از رودخانه‌ها و دیگری از بارش‌ها. حجم بیشتر را رودخانه‌ها تامین می‌کنند. ساخت ۳۷ سد روی رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه، این دریاچه را از اصلی‌ترین منابعش محروم کرده است.