• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/04/20 ساعت 16:24

    #ولایتی در #مسکو درپاسخ به سوالی در باره سفر همزمان نخست وزیر رژیم صهیونیستی به این کشور: او یک فرد دوره گردی است که هر روز به یک نقطه جهان سفر می‌کند و اظهاراتی بی‌مبنا و بی‌منطق می‌کند. وجود یا عدم حضور او در روسیه هیچ تاثیری در ماموریت استراتژیک ما در این کشور ندارد