• خبرگزاری ایلنا   ilnanews@

    1397/04/20 ساعت 14:13

    اعلام سومین برنامه قطعی برق تهران شرکت توزیع برق استان تهران، برنامه قطع برق تهران برای امروز چهارشنبه ۲۰ تیرماه را اعلام کرد.