• علیرضا کتابدار   ketabdar@

    1397/04/20 ساعت 13:58

    کسانی که بی‌پروا و شجاع بودند پیش از آنکه بتوانند ژن خود را به نسل بعدی منتقل کنند، کشته می‌شدند. باقی افراد، یعنی ترسوها و ملاحظه ‌کارها، زنده ماندند؛ ما نوادگان آنان هستیم ! #رولف_دوبلی