• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/04/20 ساعت 13:01

    یکی از مهمترین معضلات اجتماعی نسل امروز و از پدیده‌های زشتی که در بین نسل جوان جامعه بشدت رواج پیدا کرده بحث #تتو و #خالکوبی است/خالکوبی نشات گرفته از حس حقارت است/از منظر روانشناسی ریشه اصلی #خالکوبی به #مازوخیسم و #سادیسم(خود آزاری و دیگر آزاری)بر میگردد http://tn.ai/۱۷۷۳۴۲۶