• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1397/04/20 ساعت 23:15

    ورق بزنید از قم نیم ساعتی باید رانندگی کنید تا برسید به شهر کهک که شهرتش را بیش از همه، از این دارد که محل اسکان و زیستن ملاصدرا بوده و منزلش هم موزه‌ای‌ست که دیدن آن بد نیست. اما باید… https://www.instagram.com/p/BlGgrBRBsXf/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱pgshtsr۶۳q۵۵ …