• سازمان محیط زیست   doe_ir@

    1397/04/19 ساعت 11:58

    متاسفانه در مجلس شورای اسلامی هنوز هیچ تغییر نگرشی نسبت به مشکل آب ایجاد نشده است که مواد برنامه پنج‌ساله ششم توسعه این ادعا را ثابت می‌کند چون بر اساس این برنامه باید ۱۱ میلیارد متر مکعب آب بیشتر از موجود کشور مصرف شود تا در گندم خودکفا شویم.