• اندیشکده تبیین   tabyincenter@

    1397/04/19 ساعت 09:43

    به دلیل روابط نزدیک آمریکا و رژیم صهیونیستی و نیز ارتباطاتی که این رژیم با مسئولان اقلیم کردستان عراق دارد، زمینه برای تحرکات رژیم صهیونیستی در عراق را فراهم خواهد کرد