• سازمان محیط زیست   doe_ir@

    1397/04/19 ساعت 08:46

    امیرعبدالرضا سپنجی، مدیر کل روابط عمومی سازمان، به عنوان مسئول کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سازمان محیط زیست منصوب شد. http://yon.ir/sPF۰L