• مرتضی روحانی   morteza_rohani@

    1397/04/19 ساعت 23:24

    بچه‌ام قاطی کرده! میگه : بابا تو از بچگی معلوم بود روحانی میشی؟ میگم نه! میگه پس چطوری فامیلیت را گذاشتند روحانی؟ میگم اتفاقی شده. میگه اتفاقی چیه؟ چرا گذاشتند روحانی؟! [فکر کنم توقع داره از یک عهد الستی، الاسماء تنزل من السمائی، چیزی براش بگم ]