• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/04/19 ساعت 18:20

    دلار اتاق بازرگانی: ۸هزار تومان رییس زاده مشاور بانکی اتاق بازرگانی: نرخ ارز امروز در بازار ثانویه حدود ۸ هزار تومان بین صادرکنندگان و واردکنندگان توافق شده است #دلار