• اندیشکده تبیین   tabyincenter@

    1397/04/19 ساعت 16:05

    پایگاه هیل نیز نوشت: روابط آلمان و آمریکا طی ماههای اخیر بر سر خروج آمریکا از #برجام و تلاش این کشور برای بازگرداندن #تحریم‌ها علیه ایران در مقابل تمایل برلین برای ادامه تعلیق تحریمها و باقی ماندن در برجام دچار تنش شده است