• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/04/19 ساعت 11:14

    روابط عمومی صداوسیما درباره پخش مستند بیراهه(#مائده_هژبری): این برنامه محصول معاونت اجتماعی نیروی انتظامی بوده است. مردم از ما خواستند این کار را کنیم که این وظیفه ذاتی رسانه ملی است. مقام قضایی درخواست کرده بوده است تا موضوع این افراد حتما رسانه‌ای شود