• شهاب اسفندیاری   shbesfand@

    1397/04/19 ساعت 03:49

    دوستان دارند از آقا رضا امیرخانی در مقام کیسه‌کش تجلیل می‌کنند! ولی شان و جایگاه آقا رضا در نگاه ما بالاتر از این حرف‌ها است.