• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/04/19 ساعت 15:23

    افتتاح دوباره خط ۷ مترو صبح شنبه فاز اول خط ۷ در بخش میانی با پنج ایستگاه و به طول شش کیلومتر افتتاح می‌شود. { سال گذشته با حضور #محمدباقرقالیباف شهردار اسبق تهران ۲۲ کیلومتر از خط هفت مترو به بهره‌برداری رسیده بود}