• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/04/19 ساعت 19:58

    وکیل #مشایی ادعای تعیین ۲۳ یا ۲۴ تیر ماه برای برگزاری جلسه دادگاه موکلش را تکذیب کرد و گفت که هنوز پرونده مشایی تعیین شعبه نشده است. /تسنیم