• اندیشکده تبیین   tabyincenter@

    1397/04/19 ساعت 09:43

    ساخت یک کنسولگری بزرگ در مرزهای غربی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند پوششی برای فعالیت در عرصه‌های قومیتی ایران را فراهم کند