• اندیشکده تبیین   tabyincenter@

    1397/04/19 ساعت 10:42

    این گزارش خطرناکترین سناریویی که می‌تواند پیشبینی کند را بی ثباتی در نظام حاکم و روی کار آمدن نظامی «ضد اسرائیلی» می‌داند تا اجازه دهد از سامانه سلاح‌های پیشرفته ریاض علیه رژیم صهیونیستی استفاده شود