• علی پهلوان   PahlavanAli@

    1397/04/19 ساعت 06:22

    قانون بقای مشکلات در ایران: مشکلات در ایران حل نمی‌شوند فقط تمرکز افکار عمومی از مشکلی به مشکلی دیگر منتقل می‌شود.