• غلامرضا مصباحی مقدم   mesbahi_ir@

    1397/04/19 ساعت 21:59

    فرهنگ انقلابی واصولگرایی بر پایه‌های عشق به مکتب و آرمانها، ولایتمداری،شوق خدمت به مردم و پیشرفت همراه با عزت این کشور استوار است از نشانه‌های دلسوزی ما #اصولگرایان برای نظام، حمایتمان از #دولت درزمانی است که حامیان دیروزش در انتقاد و برائت از آن، گوی سبقت را از یکدیگر ربوده اند.