• علیرضا پناهیان   Panahian_IR@

    1397/04/19 ساعت 08:21

    ابلیس از این تنهایی آدم‌ها سوءاستفاده می‌کند و به آنها می‌گوید: «به فکر خودت باش! نگران فردایت باش!» هرکسی نگران، وابسته و اسیر فردای خودش شد، بد می‌شود و قساوت قلب پیدا می‌کند. چه کسی نگران و اسیرِ فردای خودش می‌شود؟ کسی که احساس نمی‌کند یک محبتی مدام دارد او را حمایت می‌کند.