• مرتضی روحانی   morteza_rohani@

    1397/04/19 ساعت 18:59

    دارم یک مقاله میخونم که در مجموعه مقالاتی که در سالگرد ۲۰۰سالگی کانت در دانشگاه علامه منتشر شده، چاپ شده. استاد محترم شاهکار کاشته. خیلی از نقل قولهای مستقیم را هم به تاریخ فلسفه کاپلستون ارجاع داده! خسته نباشی دلاور! شاخ غول را شکوندی! پژوهش را وارد عرصه جدیدی کردی!