• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/04/19 ساعت 15:34

    رییس زاده مشاور بانکی اتاق بازرگ: نرخ ارز امروز در بازار ثانویه حدود ۸ هزار تومان بین صادرکنندگان و واردکنندگان توافق شده است #دلار