• یگانه خدامی   YeganehKhodami@

    1397/04/19 ساعت 18:15

    بعد از حدود ۱۰ ساعت کار و هزار بار از پله‌ها بالا و پایین رفتن و دویدن، دلم پاییز می‌خواد و جاده چالوس و هوای خنک …مغزم درد می‌کنه