• یگانه خدامی   YeganehKhodami@

    1397/04/19 ساعت 11:39

    مردم از شما درخواست‌های دیگه‌ای هم دارن. به کدومش جواب مثبت دادین؟ مردم فقط اون گروهی که شما دوست دارین نیستن!