• و حاصل این انحراف و افراط، هیجانی شدن گروهی از جوانان و ارتکاب رفتارهای هنجارشکنانه است. و سرانجام گیر افتادن آنها و یک عمر پشیمانی! و در این شرایط نهایت کار #مسیح_علینژاد و #آمدنیوز، هشتک سازی و اخیراً هشتک دزدی وافزودن فالوور و در نتجه بالارفتن قیمت کارشان است!