• اندیشکده تبیین   tabyincenter@

    1397/04/19 ساعت 11:24

    ببینید|قسمتی از مستند باریکه نور که نشان می‌دهد آمریکایی‌های صهیونیست چگونه از ۱۹۳۱ م بدنبال ایجاد فلسطین یهودی بودند