• یه برنامه‌ای هست که خیلی مدعی بود بیننده داره. جالبه امشب پخش نشده هیچکس غیر دوتا خبرنگار نزدیک به تهیه‌کنندش چیزی نگفتن. خود تهیه کنندش هم اومده پست گذاشته، نوشته: لطفا برای ما شایعه نسازید ما توقیف نشدیم. کی الان شایعه ساخته شما توقیف شدید جز خبرنگارای نزدیکتون و البته خودتون؟