• فرهاد عشوندی   farhadeto@

    1397/04/19 ساعت 12:42

    زنگ زدم به رفقام بلیت بگیرم برای تماشای خانوادگی بازی امشب از ورزشگاه آزادی گفتن خیلی محرمانه بهت می‌گیم، مجوز داریم اما بعیده بذارن مردم بیان و بازی رو از ورزشگاه ببینن امیدوارم که مشکل حل شه ؛ والله درد کشور دو ساعت حال خوب داشتن مردم نیست که ازشون دریغ می‌کنید