• #آب_پنهان چیست؟ مجموع حجم آبی که در مراحل مختلف تهیه، تولید و ارائه یک محصول (غذا، کالا، انرژی یا خدمات) به صورت مستقیم یا غیرمستقیم استفاده می‌شود، برابر با آب پنهان (نهفته) یا #آب_مجازی آن محصول است. با انتخاب محصولاتی با آب پنهان کمتر می‌توان به کاهش #مصرف_آب کمک کرد.