• اندیشکده تبیین   tabyincenter@

    1397/04/19 ساعت 16:05

    «واشنگتن فری بیکن» به نقل از دیپلماتهای آمریکایی و مقامات کنگره از تلاش و رایزنی دولت آمریکا برای توقف روند انتقال بیش از ۳۵۰ میلیون دلار از وجوه متعلق به ایران از برلین به تهران نوشت