• مرتضی روحانی   morteza_rohani@

    1397/04/19 ساعت 22:34

    رفتم اسم نویسنده را سرچ کردم هیئت علمی جایی نبودند.اگرچه در پاورقی مقاله شان نوشته بود دانشگاه تربیت مدرس [احتمالا محل تحصیل شان بوده] ولی از دانشگاه علامه عجیبه که همچین مقاله‌ای را در مجموعه مقالات ۲۰۰سالگی گنجانده! البته نویسنده مقاله دو کتاب هم تالیف کردند!