• اندیشکده تبیین   tabyincenter@

    1397/04/19 ساعت 09:43

    این کنسولگری همچنین می‌تواند به عنوان بازوی سفارت آمریکا در امور نظامی، فرهنگی و سیاسی فعالیت کند. مدیریت بهتر پایگاه‌های نظامی، تلاش برای بهبود دیپلماسی عمومی آمریکا در عراق و نیز فعالیت سیاسی علیه سیاست‌های ایران در عراق می‌تواند از کارکردهای این کنسولگری محسوب شود