• رحمت الله حافظی   drhafezi@

    1397/04/19 ساعت 17:31

    از #وزیر_بهداشت انتظار داریم به دستیارانی که سال گذشته بواسطه پیگیری مطالبات صنفی خود از شرکت در امتحان ارتقاء محروم شدند، اجازه امتحان همزمان برای دو سال داده شود.