• امير مسروري   masrouriamir@

    1397/04/19 ساعت 00:30

    متاسفانه چند روز قبل با اختلال سیستمی دوبار از کیف پولم اشتراک برداشت شد اما هرچه تلاش میکنم، پیگیری ام به جایی نمیرسد،چه وقت قرار است بر روی این اپ‌ها نظارت شود؟