• مرکز اسناد انقلاب اسلامی   markazasnad@

    1397/04/19 ساعت 16:54

    طبق اسنادی که در جریان #کودتا به دست آمد، تماس‌هایی میان کودتاگران و موسی خیابانی صورت گرفت. ضمن پیشنهادی که رهبران کودتا به #منافقین داده بودند، موافقت شده بود که سازمان مجاهدین در مقابل پستی که به #رجوی واگذار می‌شود، به نفع کودتاگران از موضع‌گیری علیه کودتا کنار بکشد.