• رویداد کارآفرینی هفت گنج ۲۷ تیر ۹۷ در شیراز برگزار می‌شود http://dlvr.it/Qb۴ymm