• سید عزت الله ضرغامی   Zarghami_ez@

    1397/04/19 ساعت 19:57

    …و سلاطین سکه یکجا سکه‌های دولتی را می‌بلعند چه نیازی به این گونه سخنان و رفتار در میان زمامداران ماست. برهوت تدبیر در حفظ و مدیریت صحیح سرمایه‌های ملی (ارز و طلا) بیداد می‌کند.