• پاد (پایگاه اطلاع رسانی دولت)   PadDolat@

    1397/04/19 ساعت 12:23

    جزئیات پهنه‌های گسلی پرخطر، متوسط و ضعیف منطقه ۵ شهر تهران http://dolat.ir/detail/۳۱۰۰۸۸