• پروفسور تونی آلن مفهوم #آب_پنهان را برای اولین بار در سال ١٩٩٣ مطرح کرد تا توجه جهانی را به میزان آبی که در مبادلات محصولات #کشاورزی وغذایی بین کشورهای جهان جابجا می‌شود، جلب کند. او در سال ۲۰۰۸ جایزه #آب استکهلم را بابت این مفهوم کلیدی دریافت کرد. https://www.instagram.com/p/BLcUbMRjRi۷/