• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/04/19 ساعت 21:37

    معاون اول رئیس جمهور: ما امسال کاری می‌کنیم که آمریکایی‌ها متوجه شوند که نمی‌توانند صادرات #نفت #ایران را متوقف کنند