• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/04/19 ساعت 15:10

    ستاد تبلیغات جنگ ارتش #سوریه از آزادسازی منطقه غرز در جنوب شرق درعا و منطقه گمرکات قدیم و گردان «الهجانه» درجنوب غرب این شهر خبر داد