• علیرضا پناهیان   Panahian_IR@

    1397/04/19 ساعت 08:21

    خدا ما را در عرصۀ امتحان، تنها می‌گذارد تا خودمان «به‌طور مستقل» تصمیم‌گیری و انتخاب کنیم، ولی ما فکر می‌کنیم که واقعاً تنها هستیم و حامی خود را از دست داده‌ایم.