• استقلال تهران   FcEsteghlal@

    1397/04/19 ساعت 11:46

    جابر از لیست ترکیه خط خورد جابر #انصاری مهاجم #استقلال در سفر به ترکیه آبی پوشان را همراهی نخواهد کرد گفته می‌شود انصاری در برنامه‌های شفر جایی ندارد اما به دلیل باقی ماندن یکسال از قرارداد و عدم دریافت معوقات همچنان در تمرینات شرکت می‌کند