• سازمان محیط زیست   doe_ir@

    1397/04/19 ساعت 11:58

    مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست اقدامات این سازمان برای پیشگیری و مقابله با آتش‌سوزی جنگل‌های مناطق حفاظت شده در سال جاری را تشریح کرد. http://yon.ir/ihClO